Prehľad odborov

Štvor ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou:
Trojročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou
  • obrábač kovov
  • mechanik opravár - stroje a zariadenia - v školskom roku 2016/2017 nie je otvorený
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 637673